Chào mừng!!

Bằng cách đăng ký với chúng tôi, bạn sẽ có thể thảo luận, chia sẻ và nhắn tin riêng tư với các thành viên khác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NGAY!

Cách thêm thiết bị vô song

Webmaster

Hội Đồng Quản Trị
Thành viên BQT
Administrator
Người Điều Hành
Thành Viên VIP
Tham gia
28/3/20
Bài viết
9
VNĐ
1,229
运用了一个工具 TBL转XML
要把 objectbase.tbl BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl 这五个表转成XML格式(提示:zhuangoldobjectbase.tbl这个文件TBL转XML 用不了的先改成goldobjectbase.tbl把前面的zhuang去掉就可以转换了)
2.给大家一个objectbase.tbl的物品代码大家看下
<row 编号="11041" 名称="乾坤戒指(物)" 最大数量="1" 类型="118" 需要性别="3" 需要等级="160" 道具等级="16" 蓝色标识="846;847;848;849;850;" 金色标识="846;847;848;849;850;" 配合物品="0" 药品作用="0" 最大生命值="0" 最大法术值="0" 最大体力值="0" 最小物攻="100" 最大物攻="150" 最小魔攻="0" 最大魔攻="0" 物防="0" 魔防="0" 伤害加成="0" 孔="0" 攻击速度="0" 移动速度="0" 命中率="0" 躲避率="0" 改造="12" 合成等级="0" 打造="1" 需要技能="360:1" 需要原料="12600:526-0-4;527-0-5;" 装备位置="7" 耐久度="2200" 价格="2200" 蓝色装备掉落几率="50" 金色装备掉落几率="1" 颜色="-1" 格子宽="1" 格子高="1" 金子="1" 合成单价="0" 重击="0" 神圣概率="80" 神圣标识="3847;3848;6034;3850;7056;" />

这个是乾坤戒指的代码 大家仔细看下
蓝色标识="846;847;848;849;850;"
金色标识="846;847;848;849;850;"
神圣标识="3847;3848;6034;3850;7056;" />
这个是BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl 实用。强化。精致。无暇。完美。的对应代码!
这里的7056是我自己加的 名就叫绝世
只要大家在BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl 每个文件里都加上自己编的代码加上名字 就可以了(注意!!这里的7056自己可以随便编,只要和以前的不重复就OK了)
给大家发个我编的7056给大家参考下
<row 编号="7056" 名称="绝世" 连接符="的" 金色品质="0" 力量="100:180-200" 智力="100:180-200" 敏捷="100:180-200" 精神="100:180-200" 体质="100:180-200" 五行属性="0" 最小物攻="3000-5000" 最大物攻="8954-9789" 最小魔攻="2458-5445" 最大魔攻="5045-8579" 物防="400-654" 魔防="200-452" 最大生命值="10000:2800-3000" 最大法术值="10000:170-190" 最大体力值="80" 移动速度="10000:85-90" 生命值恢复="20" 法术值恢复="30" 体力值恢复="70" 攻击速度="64" 增加物理攻击力="10000:10-30" 增加物理防御力="10000:20-35" 增加魔法攻击力="10000:10-36" 增加魔法防御力="10000:23-40" 命中率="0" 闪避率="0" 抗毒增加="2000:15-20" 抗麻痹增加="2000:15-20" 抗眩晕增加="2000:15-20" 抗噬魔增加="2000:30-50" 抗噬力增加="0" 抗混乱增加="2000:15-20" 抗冰冻增加="2000:15-20" 抗石化增加="2000:15-20" 抗失明增加="2000:15-20" 抗定身增加="2000:30-40" 抗减速增加="2000:15-20" 抗诱惑增加="0" 恢复耐久度="20" 重击="100" 神圣装备几率="80" 技能加成="0" 全系技能加成="0" />

3.大家在BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl这几个文件加完后
记得在objectbase.tbl 文件中的装备后面加上神圣标识(如:="3847;3848;6034;3850;7056;" />

Tiếng Việt
Sử dụng công cụ TBL để
chuyển đổi XML sang objectbase.tbl BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl Năm bảng này được chuyển đổi sang định dạng XML (gợi ý: zhuangoldobjectbase.tbl Tập tin TBL sang XML này trước tiên không thể chuyển đổi thành goldobjectbase .tbl có thể được chuyển đổi bằng cách xóa zhuang trước đó)
2. Cung cấp cho bạn mã mục của objectbase.tbl, chúng ta hãy xem
<row number = "11041" name = "qiankun ring (thing)" Maximum number = "1" type = "118" yêu cầu giới tính = "3" yêu cầu level = "160" item level = "16" blue logo = "846; 847; 848; 849; 850;" gold logo = "846; 847; 848; 849; 850; "Vật phẩm hợp tác =" 0 "Hiệu ứng thuốc =" 0 "Giá trị sức khỏe tối đa =" 0 "Giá trị phép thuật tối đa =" 0 "Giá trị sức mạnh vật lý tối đa =" 0 "Đòn tấn công vật lý tối thiểu =" 100 "Đòn tấn công vật lý tối đa =" 150 "Tối thiểu Tấn công phép thuật = "0" Tấn công phép thuật tối đa = "0" Phòng thủ vật chất = "0" Phòng thủ ma thuật = "0" Sát thương cộng thêm = "0" Lỗ = "0" Tốc độ tấn công = "0" Tốc độ di chuyển = "0" Tốc độ đánh = "0" Tỷ lệ tránh = "0" Sửa đổi = "12" Mức tổng hợp = "0 "crafting =" 1 "yêu cầu kỹ năng =" 360: 1 "yêu cầu nguyên liệu =" 12600: 526-0-4; 527-0-5; "thiết bị vị trí =" 7 "độ bền =" 2200 "price =" 2200 "Xác suất rơi thiết bị xanh =" 50 "xác suất rơi thiết bị vàng =" 1 "color =" - 1 "chiều rộng lưới =" 1 "chiều cao lưới =" 1 "vàng =" 1 "đơn giá tổng hợp =" 0 "trọng lượng Nhấp = Xác suất linh thiêng "0" = "80" logo thiêng = "3847; 3848; 6034; 3850; 7056;" />

Đây là mã của nhẫn Qiankun, các bạn xem kỹ nhé
Biểu trưng màu xanh lam = "846; 847; 848; 849; 850;"
Biểu trưng vàng = "846; 847; 848; 849; 850;"
Biểu trưng linh thiêng = "3847; 3848; 6034; 3850; 7056;" />
Đây là BlueObjectBase .tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl thực tế. củng cố. Tinh tế. Không có thời gian. hoàn hảo. Mã tương ứng!
Đây là 7056 cộng với tên vô song của riêng tôi được gọi
miễn là mọi người trong BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tbl mỗi người có các tệp riêng của họ được biên dịch mã với tên trên đó (lưu ý ở đây !! 7056 có thể được chỉnh sửa của mình, miễn là nó không lặp lại những cái trước là ok.)
Tôi sẽ gửi cho bạn một 7056 mà tôi đã biên soạn để bạn tham khảo.
<row number = "7056" name = "peerless" connector = "的" golden quality = "0" strength = "100: 180-200" Intelligence = "100: 180-200" agility = "100: 180-200" Spirit = "100: 180-200" Physique = "100: 180-200" Ngũ hành thuộc tính = "0" Tấn công vật lý tối thiểu = "3000-5000" Tấn công vật lý tối đa = "8954-9789" Tấn công vật lý tối thiểu = "2458- 5445 "Sức tấn công phép thuật tối đa =" 5045-8579 "Phòng thủ vật chất =" 400-654 "Phòng thủ phép thuật =" 200-452 "Giá trị máu tối đa =" 10000: 2800-3000 "Giá trị phép thuật tối đa =" 10000: 170-190 "Tối đa Thể lực = "80" Tốc độ di chuyển = "10000: 85-90" Phục hồi giá trị máu = "20" Phục hồi giá trị phép = "30" Phục hồi giá trị thể lực = "70" Tốc độ đánh = "64" Tăng sức tấn công vật lý = 10000 : 10-30 "Tăng sức mạnh phòng thủ vật lý =" 10000: 20-35 "Tăng sức mạnh công kích phép thuật =" 10000: 10-36 "Tăng sức mạnh phòng thủ phép thuật =" 10000: 23-40 "Tỷ lệ đánh =" 0 "Tỷ lệ né tránh = "0" Tăng chống độc tố = "2000: 15-20" Tăng chống tê liệt = "2000: 15-20" Tăng chống chóng mặt = "2000: 15-20" Tăng chống ma quỷ = "2000: 30-50 "Tăng khả năng chống thực bào =" 0 "Tăng chống hỗn loạn =" 2000: 15-20 "Tăng chống đông =" 2000: 15-20 "Tăng kháng hóa dầu =" 2000: 15-20 "Tăng mù kháng = "2000: 15-20" Tăng khả năng chống cố định = "2000: 30-40" Tăng khả năng chống giảm tốc = "2000: 15-20" Tăng khả năng chống lại sự cám dỗ = "0" Độ bền phục hồi = "20" Đánh nặng = "100" Xác suất trang bị thiêng = "80" Phần thưởng kỹ năng = "0" Phần thưởng cho tất cả kỹ năng của bộ phận = "0" />

3. Sau khi thêm các tệp này trong BlueObjectBase.tbl goldobjectbase.tbl dropobjectbase.tbl zhuangoldobjectbase.tblSau khi thêm tbl zhuangoldobjectbase.tbl các tệp nàySau khi thêm tbl zhuangoldobjectbase.tbl các tệp này
Hãy nhớ thêm biểu tượng thiêng liêng sau thiết bị trong tệp objectbase.tbl (ví dụ: = "3847; 3848; 6034; 3850; 7056;" />

 
Top